PBP 2011 Results Viewer (Unofficial)Frame First Name Last Name Time
1451 YUTAKA MORIWAKI DNS
1556 YOSHINORI UEDA 71:35
1557 IWAO YAMAMOTO 76:25
1558 MASAHIKO MIFUNE 53:17
1559 AKIHIRO UI 76:10
1560 MAKOTO ICHIKAWA 56:20
1561 HISASHI KUROSAWA 66:30
1562 YUSUKE OCHIAI 55:33
1563 KOHTAROH YAMAZAKI 95:55
1564 KAZUYUKI UWABO 68:03
4358 SHIGERU HANIYA DNF
4374 TOMOHIRO SUZUKI 89:13
4375 EIJI YAMADA DNS
4384 HIROSHI INAGAWA 89:41
4749 KIMIKO KIMOTO DNF
4750 JUNKO KITAGAWA DNF
4751 RYO NUKUI 87:52
4752 KIYOSHI IWASA 89:02
4753 MASASHI YOSHIO 88:36
4754 YOSHIYUKI KOMADA 88:18
4755 MUNEKAZU MOTOYAMA 87:49
4756 KAZUHIRO MIURA 88:21
4757 YOSHINOBU NAGATANI 84:40
4758 YOSHITAKA MAKIMURA DNF
4759 TOYOHIRO FUJITA 89:55
4760 KIYOBUMI KANEKO 88:21
4761 TETSUO YAMAGUCHI 89:07
4762 HIROKAZU SUZUKI 88:17
4763 YOSHIYASU ITO 89:45
4764 TSUYOSHI OTSUKA 86:32
4765 KOZO KATO DNF
4766 MASAMOTO KOMATSU DNF
4767 MOMOKO NISHIKAWA 88:51
4768 TETSUYA NAMIKI 86:39
4769 TETSU TANIGUCHI DNF
4770 FUMINORI NAKAJIMA 86:59
4771 HIDEKI SASAKI 88:21
4772 YOSHIKI KANAI 87:36
4773 NAOMI KUMANO 86:39
4774 TAKASHI KATO DNF
4775 MASAAKI OONO 88:28
4776 TADASHI HAGA 84:21
4777 YASUHIRO KATAGIRI 87:19
4778 TOSHIHIRO IKEDA 88:50
4779 WATARU MIYAZAKI DNF
4780 MOTOHARU ASAHINA 84:35
4781 EISAKU YOSHIDA 84:21
4782 KIYOTAKE HIGASHI 87:34
4783 YUJI SAITO 87:37
4784 HAJIME NAKAMURA 86:14
4785 AKIKO KAWACHI 94:35
4786 TAKAHIRO KAJIWARA DNF
4787 YASUNORI HARA 88:08
4788 TOKIHIKO MASAOKA 87:07
4789 SHONOSUKE OZEKI 92:29
4790 KAZUYUKI IDE DNF
4791 TSUTOMU OKUBAYASHI 87:43
4792 TSUKASA ANDO DNF
4793 TAKAO WATANABE DNF
4794 TATSUYA OGAWA 87:28
4795 DAISUKE SHINTANI 88:11
4796 MASAYUKI NAKO 87:28
4797 KOICHI TANIKAZE DNS
4798 YASUO TSUKAMOTO 89:53
4799 HIROHIKO OHSHIO 88:41
4800 MINORU OWADA 89:46
4801 HIROYUKI SUZUKI 86:14
4802 MAIKO AKIMOTO 89:46
4803 KEIKO SHIMOYAMA 87:11
4804 HIROTO YOSHIDA 87:32
4805 HIDEKI SAITO 89:24
4806 KEISUKE YAMABE 88:24
4807 EIJI TOMINAGA 86:31
4808 HIROYUKI YATA 87:31
4809 OSAMU SHIMOKUNI 87:10
4810 KEITARO KATSUTA 86:35
4811 SACHIHIKO FUJIMOTO DNF
4812 MINORI KIUCHI DNF
4813 TAIYO KATO 88:45
4814 MASAKAZU AOKI 82:24
4815 KAITARO HONDA 89:07
4816 MAYA IDE 88:40
4817 HIDEYUKI KIUCHI 86:02
4818 KATSUNORI WATANABE DNS
4819 TAKESHI KATO 88:05
4820 MASASHI ANDO 88:51
4821 TOSHIRO OTANI 89:20
4822 YOSHIAKI KITAWAKI 87:28
4823 TORU TABEI DNF
4824 MOTOHIRO HARA 90:10
4825 TATSUZO SAMEJIMA 68:36
4826 YO KAWAKUBO DNS
4827 KAZUHIDE SUZUKI DNF
4828 YASUHIKO YOKOYAMA 86:13
4829 KENJI YAMADA 88:53
4830 KAZUNORI IWAI 84:54
4831 MIDORI SHIROKI 89:07
4832 MITSUO AOKI DNF
4833 TSUKASA BANDO 87:28
4834 SHINICHIRO MATSUKI 89:06
4835 TAKEHIRO KAWANO 88:28
4836 HITOSHI YOSHIDA 89:03
4837 MASATO TERADA DNF
4838 HARUYO KINOMIYA 89:21
4839 HIROYUKI OKUNO 77:22
4840 SHINOBU NAKAZAWA DNF
4841 MASAKAZU NAKAZAWA DNF
4842 MASATO SHIRAI 88:49
4843 MITSUAKI INAGAKI 88:29
4844 HIDEKI YAMAMOTO 87:32
4845 AKIO UESUGI DNS
4846 NAOMI NAGASE DNF
4847 ATSUSHI KAMANO 89:41
4848 TAKATA KAKEI 89:49
4849 HIROMU NOZAWA 87:22
4850 YUTAKA NOZAWA 87:14
4851 TAKAYUKI ISHIHARA 89:24
4852 KAORU YAMADA 88:32
4853 SHOJI HIRAMATSU 87:23
4854 RIE NAGATOSHI DNF
4855 AKIHIKO TSUMURA DNS
4856 KOJI KITAYAMA 89:21
4857 TOMOAKI HORI 71:08
4858 MAKIYO GOTO 88:04
4859 TOSHIO GOTO 88:04
4860 SHUICHI TANAKA 88:26
4861 TAKESHI MIURA DNF
4862 YUJI KANEDA 87:45
4863 MASASHI OGAMI DNF
4864 KAZUAKI TACHIKAWA 88:55
4865 SEIICHI KAWASE 88:21
4866 NAOJI YUBA 87:45
4867 KIYOSHI OGURA 88:17
4868 TOSHIHISA MUNEKATA 85:57
4869 NORITAKA FUJINAKA 86:40
4870 CHIKARA IWAMOTO 86:54
4871 SHIGERU KOBAYASHI 91:49
4872 HISATAKA TERAI DNF
4873 TOSHIO NAGASHIMA DNF
4874 TSUYOSHI TANAKA 89:03
4875 ATSUO NISHIGAKI 86:57
5050 HIROHISA OGAMI DNS
6425 TOMOHISA SUZUKI 87:47
6426 NAOKO SATO 89:16
6427 JUN SATO 89:16
6428 HIROKI TAKEMURA 90:05
6953 MASAHARU TANAKA 88:17
6954 NOBUKO SAWADA 84:12
6955 YOSHITO MAENO 87:16
6956 HIDEYUKI NAGASHIMA 87:24
6957 YOSHINOBU KAWASAKI 89:26
6958 MASARU SHIRAKAWA DNS
6959 AKIRA HIRAYAMA DNF
6960 SHINGO YAMAGUCHI DNS
6961 TAKESHI YAMANAKA DNF
6962 YUKIO TAKAHASHI DNF
6963 YOSHIHITO ASAKURA 89:26
6964 HITOSHI OKADA DNF
6965 TAKASHI SATO 89:17
8311 TAKUYA ASANO 83:55
8312 HIDEO KAWADA DNF
8313 TAKANORI KAWAI DNF
8314 NORIYOSHI SHIMIZU DNF
8315 HIROSHI IZUMI 78:09
8316 HIDEHARU SASAI 80:39
8317 DAVID LITT DNF
8318 TSUYOSHI KOJIMA 79:57
8319 HAYATO KONNO 83:34
8320 NOBUYUKI TODOKORO 74:10
8321 DAISUKE SUGATA 69:55